minh xài ip 5s lúc trước bàn phím của minh gõ là có tiếng tự dưng giờ gõ k có tiếng mình cũng đã bật âm bàn phim moi nguoi giup do