em ngồi nghịch ngu xoá cái cydia installer giờ làm sao hả ad .giờ cài jb thì làm những gì và gữi nguyên ios 6.1.3 cần gấp