apptodeb v1.3 đóng gói tweak thành file deb.
-các bạn thêm nguồn : http://cydia.myrepospace.com/meghydo/
-sau đó tìm từ khoá là '' apptodeb
'' và tải về icon sẽ hiện trên homescreen của máy.
- mở app nên và chọn tweak bạn muốn đóng sau đó chọn maket deb và đợi máy copying file.deb là song.
- đường dẫn lấy file.deb : var/mobile/library/apptodeb
[img]http://***********/data/photos/l/0/48-1429439326-8f9735c6ef6c796c22451c378c5711d5.png[/img] [img]http://***********/data/photos/l/0/49-1429439327-d0977294f0ef0f7a9a47ca80e69a121e.png[/img] [img]http://***********/data/photos/l/0/50-1429439328-07e61e4e5e0976d5800a77ad6afddaea.png[/img]