mỗi lần cắm sạc, điện thoại của bạn sẽ phát tiếng bíp nhàm chán. nếu muốn thêm chút gì đó thú vị hơn, bạn nên thử qua beep beep – tweak miễn phí mới giúp đổi âm thanh này.

khi đã cài đặt xong, bạn có thể ngay lập tức vào cài đặt và chọn âm thanh bạn muốn. ngoài ra, tweak cũng có một số cài đặt khác như

-không sáng màn hình: cắm sạc chỉ nghe tiếng, màn hình của bạn sẽ không sáng lên.

-rung: rung khi cắm sạc

dưới đây là danh sách âm thanh hiện có:

pokemon:

- caught a pokemon
- gift pokemon
- healing
- item obtained
- key item obtained
- level up
- pika pika
- pika
- pikachu
- professor oak’s pokedex rating

portal 2:

- cave (i like your style)
- cave (make some science)
- deffective turret (aaannd we’re back)
- deffective turret (fantastic)
- deffective turret (gave it everything)
- deffective turret (hello stranger)
- deffective turret (hello, oh crap)
- deffective turret (hi there)
- deffective turret (not defective)
- deffective turret (what’s happening)
- glad0s (commence standing by)
- glad0s (excellent)
- glad0s (hello)
- glad0s (it’s been a long time)
- glad0s (oh it’s you)
- glad0s (one moment)
- glad0s (really… ok)
- glad0s (surprise)
- glad0s (yes i see you)
- portal gun (shoot blue)
- portal gun (shoot red)
- turret (activated)
- turret (can i help you)
- turret (hello friend)
- turret (hellooo)
- turret (hey hey hey)
- turret (hibernating)
- turret (hooray)
- turret (i’m different)
- turret (is anyone there)
- turret (nap time)
- turret (ohhh)
- turret (protect the humans)
- turret (resting)
- turret (sentry mode activated)
- turret (sleep mode)
- turret (target acquired)
- turret (thank you)
- turret (whoooaaa)
- turret (who’s there)
- turret (wowowow)
- wheatley (aaand nothing)
- wheatley (ahhh)
- wheatley (cough)
- wheatley (how good this feels)
- wheatley (pick me up)
- wheatley (space)
- wheatley (that felt really good)
- wheatley (that was easy)
- wheatley (we’re in space)
- wheatley (what happened)
- wheatley (what’s that)

other:

- falcon punch
- final fantasy victory
- link spin attack
- mario (chuckle)
- mario (yahoo)
- mario coin chime
- metal gear solid (exclamation point)
- mortal kombat (flawless victory)
- mortal kombat (toasty!)
- ness (pk fire)
- ness (pk thunder)
- seinfeld
- short circuit zap
- skyrim (fus ro dah)
- spacey
- unsheath sword
- yoshi sound

tên: beep beep
giá: free
version: 1.0-1
tương thích: ios 6.0-8.1.2
repo: bigboss
developer: ziph0n