nếu bạn thấy phiền khi có 1 ai đó hay bạn bè của bạn gửi cho bạn những tin nhắn hoặc thông báo từ game là màn hình từ thiết bị của bạn lại sáng nên, bạn thấy phiền vì nó gây hao pin hoặc làm bạn ko thích, thế hãy để "iiilooklater" giúp bạn.
với "illlooklater" bạn có thể yên tâm về lockscreen của mình nó chỉ giúp chúng ta ẩn chế độ ngủ, và âm thanh như mặc định..... nếu bạn chưa tin hãy xem video dưới để trải nghiệm-tweak:iiilooklater.
-miễn phí trên bigboss.