tên: lockglyph
free trên source cydia.***********
hướng dẫn thêm source cydia.*********** tại đây[replacer_img]

hướng dẫn cài đặt

1. chạy cydia, chọn sources ( các nguồn)
2. trong góc phía trên bên tay phải , nhấn chọn edit (sửa), chọn add (thêm)
3. một hộp thoại xuất hiện, gõ địa chỉ http://cydia.*********** và sau đó chọn add source (thêm nguồn).
4. cydia sẽ làm mới các nguồn của bạn và sau đó tìm kiếm lockglyph như bạn tìm kiếm các ứng dụng khác và tiến hành cài đặt


hướng dẫn sử dụng
cấu hình tùy chỉnh trong setting app

chức năng: tạo 1 nút hình vân tay ở khu vực slide to unlock, khi bạn chậm vào nó thì lập tức idevice được mở khóa và sẽ có 1 hình quét vân tay
video:


màn hình khóa khi cài lockglyph


giao diện chính


behavior
 • enable lockglyph: kích hoạt lockglyph
 • enable unlock sound: âm khi mở khóa
 • unlock immediately: mở ngay, tốc độ sẽ nhanh
 • vibrate: rung

appearance
 • colors: chọn màu lúc chạm và trước lúc chạm
 • position: không quan trọng. nó là chỉnh bị trí
animation
 • use tick animations:
  sử dụng hình ảnh động đánh dấu
 • use shine animations:
  sử dụng hình ảnh động sáng
 • use faster animations: sử dụng mở nhanh (bật cái này thì tắt unlock immediately không là nó mở nhanh lắm không nhìn được)