zeppelin sẽ thay thế biểu tượng cột sóng mặc định thành các biểu tượng vui nhộn hơn như transformer, batman, nike v.v…

tên: zeppelin
free trên source cydia.***********
hướng dẫn thêm source cydia.*********** tại đây[replacer_img]


hướng dẫn cài đặt

1. chạy cydia, chọn sources ( các nguồn)
2. trong góc phía trên bên tay phải , nhấn chọn edit (sửa), chọn add (thêm)
3. một hộp thoại xuất hiện, gõ địa chỉ http://cydia.*********** và sau đó chọn add source(thêm nguồn).
4. cydia sẽ làm mới các nguồn của bạn và sau đó tìm kiếm zeppelin như bạn tìm kiếm các ứng dụng khác và tiến hành cài đặt


hướng dẫn sử dụng
sử dụng tiện ích cũng rất đơn giản, sau khi cài đặt trong settings của ios sẽ có mục zeppelin. bạn vào tùy chọn icon mà mình muốn hiện hoặc cũng có thể để logo là chữ nếu bạn thích.

để thêm icon của riêng bạn, chép icon logo theo đường dẫn library/zeppelin rồi vào lại zeppelin kích hoạt