với 1 thao tác vuốt lên hoặc xuống bạn đã có thể thay đổi nhanh chóng giữa bàn phím (keyboard) và biểu tượng (emoji)

các bạn có thể vào cydia cài từ nguồn http://cydia.***********

chúc các bạn vui vẻ.