harbor: tweak mang phong cách thanh dock trên mac os x lên ios
các thiết lập:
- tùy chỉnh khoảng cách lề và dãy icon
- tùy chỉnh chiều cao, chiều rộng gợn sóng khi vuốt
- tùy chỉnh khoảng cách giữa các icon trên thanh dock
- bật tắt hiệu ứng nhảy và các tùy chọn khác
- bật tắt vị trí thanh dock ở trên cao hay sát đáy màn hình
- bật tắt hiển thị tên ứng dụng khi zoom
- bật tắt hiển thị chấm đen dưới app đang chạy (giống mac os x)
...v.v...
các bạn xem video demo và các mình họa các thiết lập: