ios 9 đã có thể jailbreak tuy nhiên chưa nhiều tweak tương thích và các bạn có thể theo dõi bảng danh sách các tweak tương thích tại đây

update: 18/10/2015

màu xanh: tương thích
màu vàng: có thể tương thích
màu đỏ:
chưa tương thích
màu xám: không biết​