bàn phím 5 hàng tiện dụng đã hỗ trợ ios 9


tên: ikeywi 3

(ios 8 & 9)
free source: cydia.***********
không tương thích ipad


hướng dẫn cài đặt

1. chạy cydia
2. chọn sources (nguồn). trong góc phía trên bên tay phải , nhấn chọn edit (sửa).
3. chọn add (thêm). một hộp thoại xuất hiện, gõ địa chỉ http://cydia.*********** và sau đó chọn add source(thêm nguồn).
4. cydia sẽ làm mới các nguồn của bạn và sau đó tìm kiếm ikeywi 3 (ios 8 & 9) như bạn tìm kiếm các ứng dụng khác và tiến hành cài đặt


hướng dẫn sử dụng
ikeywi là một tinh chỉnh cho phép có thể bạn tùy chỉnh bàn phím trên iphone của bạn.

tính năng:

》thêm một hàng vào bàn phím của bạn.
》hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ (*)(**)
》hỗ trợ cả 2 chế độ chân dung (portrait) và phong cảnh (landscape).
》thiết lập các phím như di chuyển con trỏ (cursor mover) và chức năng undo/redo.
》và nhiều hơn nữa...

tương thích với:

》predictivekeyboard
》showcase
》swipeselection

lưu ý:

* không hỗ trợ các bàn phím: kana(かな入力), pinyin 3x3(十键拼音), strokes(笔画) và handwriting(手寫).
** zhuyin(注音) và thai 5-row chỉ hỗ trợ số và bàn phím symbol.
*** tinh chỉnh này không thể làm việc trong một số ứng dụng mà yêu cầu quyền, chẳng hạn như ifile và cydia.