các bạn cho mình xin tweak power option pro

hoặc tweak có chức năng tương tự
tweak này dùng hiện tắt máy, khóa màn hình, tắt ứng dụng chạy nhầm mà không cần vào phím home ảo