các bạn cho minh hỏi tweak: notificationcards cua source cydia.*********** co hoat dộng dc ko ?ma minh cai rồi ma ko thay co thay đoi gi tren thanh thông baó ca ,hướng dẫn sử dụng notificationcards cho minh voi minh cam on!