chú ý phương pháp này chỉ làm việc trên ipad 2 gsm 3g models.