hack app: sniper 3d assassin: shoot to kill 1.9.2

link itunes: https://itunes.apple.com/us/app/sniper-3d-assassin-shoot-to/id930574573?mt=8

yêu cầu:

  • máy đã jailbreak
  • cài tools: game gems hoặc gameplayer
game gemsgameplayer đều được free trên source: cydia.*********** nhé.
hướng dẫn thêm source cydia.*********** tại đây[replacer_img]hình ảnh sau khi sử dụng cheats:


hướng dẫn:
  • mở trò chơi lên và chơi qua màn hướng dẫn, bạn sẽ nhận được 1 số tiền, vd: 2345 coin
  • vào game gems / gameplayer, chọn app sniper 3d, điền giá trị là số tiền bạn có, ở đây là 2345 coin. chọn search.... sau khi xong sẽ ra vài giá trị.
  • quay lại game và chơi tiếp để coin thay đổi, vd được tăng thành: 5678 coin
  • mở lại tools cheats và điền lại giá trị 2345 thành 5678 và search. chọn tất cả giá trị và thay đổi chúng thành số tiền mong muốn vd đổi thành 99.999.999 thì vào game coin sẽ tăng lên thành 99.999.999
video: