tên: slices


free source: cydia.***********
hướng dẫn thêm source cydia.*********** tại đây[replacer_img]

tương thích iphone, ipad & ipod touch.
ios 7-8-9

hướng dẫn cài đặt

1. chạy cydia
2. chọn sources (nguồn). trong góc phía trên bên tay phải , nhấn chọn edit (sửa).
3. chọn add (thêm). một hộp thoại xuất hiện, gõ địa chỉ http://cydia.*********** và sau đó chọn add source(thêm nguồn).
4. cydia sẽ làm mới các nguồn của bạn và sau đó tìm kiếm slices như bạn tìm kiếm các ứng dụng khác và tiến hành cài đặt

bạn có nhiều tài khoản instagram hoặc snapchat? bạn đang chia sẻ thiết bị với những người khác? không muốn ghi đè lên số điểm cao của bạn trên một trò chơi? nếu vậy, slices là hoàn hảo cho bạn.

slices cho phép bạn tạo ra nhiều thiết lập và dữ liệu khác nhau bó cho bất kỳ ứng dụng của người dùng. quá trình này đơn giản như tap và đặt tên một slice. những slice có thể dễ dàng chuyển đổi, và tất cả dữ liệu là hoàn toàn riêng biệt cho từng slice.

ví dụ, nếu bạn không muốn điểm số cao của bạn trên một trò chơi để ghi đè lên số điểm của người khác bằng cách sử dụng thiết bị của bạn, bạn có thể nhanh chóng tạo ra cho họ một slice cho trò chơi đó và điểm số sẽ được lưu cụ thể cho slice đó. một ví dụ khác là nếu bạn có nhiều tài khoản trên một mạng xã hội. thông thường, bạn sẽ đăng nhập vào và ra để thay đổi tài khoản. với slices, bạn có thể tap đúp để thay đổi bất kỳ một trong các tài khoản của bạn (không cần thiết đăng nhập).

sau khi cài slices, để tinh chỉnh bạn vào trong cài đặt > slices
giao diện chính
để nhân đôi ứng dụng lên, bạn vào applications > chọn ứng dụng muốn nhân đôi, click vào create slice. bạn đặt tên cho ứng dụng mới đó là xong. bật dòng ask on touch để chọn slice bạn muốn mở.

bây giờ khi vào ứng dụng bạn đã nhân đôi, nó sẽ hỏi bạn muốn mở cái nào. chọn app bạn muốn là xong