opennotifier

- tweak hỗ trợ bạn khi có một thông báo trên iphone thì nó sự tự động hiển thị trên icon ứng dụng đang thông báo trên thanh statusbar của bạn!

yêu cầu: ios 7-8-9 đã jb và có cydia

vào cydia thêm source: tateu.net/repo/
1. cài opennotifier từ nguồn bạn vừa thêm (ảnh 1)
  • ios 7 cài: opennotifier - tateu
  • ios 8 cài: opennotifier beta - tateu
  • ios 9 cài: opennotifier9 - tateu
2. cài thêm gói: opennotifier flat icon pack (ảnh 2)
hướng dẫn thiết lập cho ứng dụng
sau khi cài đặt xong từ cydia. bạn vào cài đặt > opennotifier để tùy chỉnh hiển thị cho từng ứng dụng.

về cơ bản thì các bạn chỉ cần cài về và enable lên như mình là xong. để tiếp tục chọn icon cho từng ứng dụng, bạn vào mục cuối cùng là appssystem icons để thiết lập.
ví dụ: vào apps > điện thoại. bật use notification center. chọn 1 biểu tượng để hiển thị. chẳng hạn như phone small badges > enable. chọn alignment là hiện bên trái hay bên phải đồng hồ sttbar


hướng dẫn việt hóa và mod màu icon
1. việt hóa
link download: mediafire
bạn tải thư mục việt hóa, tiến hành giải nén và coppy vào hệ thống theo đường dẫn (chọn ghi đè nếu hỏi)

library → preferencebundles → opennotifier.bundle

2. mod màu icon
link download: mediafire
bạn tải file về, giải nén rồi mở thư mục ra chọn coppy tất cả các mục trong đó và di chuyển vào hệ thống theo đường dẫn:

system → library → frameworks → ukit.frameworks

ghi đè tất cả nếu có!