yêu cầu máy đã jb, update tương thích v4.410.410

1. truy cập cydia
2. thêm source: cydia.***********
3. cài đặt domination cheats


4. respring & enjoy

sử dụng tools cheats này có chút khác biệt so với bản trước. ở bản này thì crows của bạn sẽ không tăng lên. crows sẽ ở mức bạn đang có và không bị trừ khi sử dụng.