lúc bạn có quá nhiều công việc và giai đoạn giải pháp xử lý mất đa dạng thời kì hơn dự kiến. Bạn sẽ sớm thấy rằng mọi thứ trở nên lộn xộn. Trong khoảng sửa lỗi, hỗ trợ hàng ngũ, nhắn tin giữa các phòng ban & hơn thế. Mọi việc đều nguy cấp, cần thiết và phải đc thực hiện. Nhưng lúc phần nhiều các nhiệm vụ đều với chừng độ ưu tiên, làm cho sao bạn biết nghĩa vụ nào là quan trọng nhất? Đó là lúc bạn cần phương pháp quản lý thời gian Eisenhower.
1. Ma trận Eisenhower là gì?
“Tôi mang 2 mẫu luận điểm, nguy cấp và quan trọng. Việc nguy cấp không quan trọng, & việc quan yếu cũng ko khẩn cấp.” Ma trận quản lý thời gian Eisenhower (thường đc viết tắt là Eisenhower) được dùng lúc họ cần ra quyết định về ma trận hành động hoặc ma trận tầm quan yếu mới nổi). Đặc thù bổ ích lúc đưa ra quyết định. Nó giúp chúng ta học phương pháp nhận biết nhiệm vụ nào là quan yếu & nghĩa vụ nào là nguy cấp. Buộc bọn họ phải tự hỏi liệu nhiệm vụ này có đích thực cần thiết?
đc tạo ra và đặt theo tên Dwight D. Eise|+åœnhower, Tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ & dựa theo hai đặc điểm: tầm quan yếu & tính cần thiết. Ma trận Eisenhower không phải là một chiến lược tuyệt vời nhưng nó là một công cụ mang thể giúp tăng năng suất và loại bỏ những vận động gây phung phá thời kì và ko giúp chúng ta đạt đc tiêu chí.

Ma trận Eisenhower là gì
2. Bí quyết áp dụng ma trận Eisenhower
áp dụng chiến lược của Eisenhower thực chất rất đơn giản. Lập danh sách các nhiệm vụ bạn cần phải hoàn tất, trong cả các nhiệm vụ không quan yếu chiếm nhiều thời gian của người sử dụng. Những nghĩa vụ này sau đấy được diễn ra theo tầm quan yếu và chừng độ khẩn cấp của chúng.
khẩn cấp và quan yếu (nhiệm vụ rất cần phải hoàn tất ngay lập tức).
quan yếu nhưng ko khẩn cấp (nhiệm vụ được lên lịch sau).
khẩn cấp nhưng không quan trọng (nhiệm vụ nên đc ủy quyền người khác).
không nguy cấp cũng ko quan trọng (nhiệm vụ phải được dòng bỏ).
Điều lý tưởng nhất về Ma trận Eisenhower là nó sở hữu thể được sử dụng cho tất cả việc lập mưu hoạch ở mô hình to (lập kế hoạch hàng tuần) và đồ mưu hoạch ở quy mô nhỏ nhiều hơn (lập kế hoạch hàng ngày).

bí quyết ứng dụng ma trận Eisenhower
2.1. Cấp độ một (P1): quan yếu, khẩn cấp
Ở cấp độ này, công việc là dành đầu tiên hàng đầu và phải đc hoàn thành ngay tức khắc. Bao hàm 3 cái công việc:
những sự kiện không lường trước được: mắc bệnh, buổi họp nguy cấp, nhiệm vụ đột xuất, các cuộc điện thoại cảm ứng thông minh quan trọng, email công việc…Đọc tiếp tại: góc việc online