mình vừa sắm con 6splus đang chạy 9.0.2 sài thì bình thường, nhưng để qua đêm nó tuột 10 mấy% pin, để bình thường nó vẫn tuột, k bít là do 9.0.2 hay là tại máy ?