vào đây. có hướng dẫn cụ thể nhá mọi người
http://kiemtienview.wap.sh/