• 7 thủ thuật này bạn có thể áp dụng không chỉ cho iphone và còn có thể áp dụng cho những camera phone khác nữa.

    video được thực hiện bởi nhóm cooph - nhóm chuyên làm các video hướng dẫn về chụp ảnh và các thủ thuật đơn giản nhưng cực kì hiệu quả.