mọi người cho e hỏi, iphone 5s của e vào facebook bình thường nhưng khi ấn vào album ảnh xem thì muốn ấn xem ảnh chi tiết không ấn được vào ảnh nào mà xem được, có ai bị vậy không ạ?