bitesms


bitesms là một ứng dụng nâng cao, có thể thay thế messages.app một cách hoàn hảo. tuy nhiên bitesms lại "có tật" nâng cấp theo firmware khá chậm chạp, nên đối với bản chưa nâng cấp thường gây safe mode hoặc phản tác dụng hành hạ người dùng tơi tả!
phiên bản bitesms gốc của bigboss trước đây phải trả phí, nay đã miễn phí và chỉ kèm theo banner quảng cáo. iphone jailbroken có thể tải bitesms trong cydia theo nguồn sau:
bitesms, 7.4 bigboss free, 7.3 xsellize chưa tương thích hoàn toàn 6.1.2.
bài viết đang test sử dụng bitesms 7.3 xsellize cho iphone5 fw 6.1.2.
khi vào icon bitesms có 2 thông báo đã bẻ khoá bởi fabius và muốn dùng contacts list:​

sau đó có tin nhắn của bitesms team hù version này hết date! khuyên nên dùng bản chính thức của bigboss. bản nào thì cũng tương đương nhau, nhưng mình muón sử dụng bản cr@ck xem sao!


khi vào icon bitesms ta thấy giao diện khá bắt mắt, chưa cần dùng cyntact cũng đã có hình danh bạ. nhấn icon settings (hình bánh xe) để cài đặt.
- chọn via mobile carrier. vì dùng bản cr@ck hoặc bản free, bạn không thể kết nối server bitesms được, nên đành dùng kết nối với nhà mạng!​
lướt xuống thấy đầy đủ các tuỳ chỉnh, đầu tiên vào:
quick compose (soạn sms nhanh).
- use activator> tạo gesture activator cho quick compose> use activator: on. sẽ vào settings> activator định thao tác quick compose sau.
- default last "to:" : mặc định khi vào bitesms là "to:", có thể chọn auto show favs là luôn vào favorite trước, hoặc auto show recents vào các sms hiện có, hoặc none: không vào đâu cả.
- custom buttons> call:
- các mục call, open, popup, send, close, template, skype, facetime đều mặc định dùng thao tác tap (gõ) để thực hiện, có thể đổi double tap (gõ 2 cái) hoặc long hold (nhấn giữ):
- backspace to "to:": off, tắt phím lùi.
- mobile contacts only: off, on sẽ không dùng sms ngoài danh bạ được.
- mark all read: on, đánh dấu tất cả sms đã đọc.
- dim when done: on, khi gửi sms sẽ thoát màn hình lockscreen về standby.

nhấn trở lại settings, vào:
quick reply (trả lời nhanh) >
√ lock mode: ở chế độ màn hình lockscreen:
slide to open quick reply (trượt để trả lời nhanh).
- slide to open bitesms app (trượt để mở bitesms).
- auto show quick reply: on, tự động mở trả lời nhanh.
- dim when done: on, khi gửi sms sẽ thoát màn hình lockscreen về standby.
√ unlock mode: không ở chế độ lockscreen:
√ tap ti open quick reply: gõ để mở trả lời nhanh.
- tap to open bitesms (gõ để vào bitesms.
- auto show quick reply: on, tự động mở trả lời nhanh.
dưới 2 phần lock modeunlock mode nói trên có thêm các chức năng:
- show during call: on, mở trong khi gọi.
- show mms: on, mở mms (tin nhắn hình).
- mark all read on, đánh dấu đã đọc.
- text size: normal, có thể chỉnh nhỏ hoặc to hơn.
- configure buttons> gồm:
- các mục call, open, send, v.v... có cùng các tuỳ chọn sau: