winterboard


winterboard, 0.9.3911 cydia/telesphoreo. tuỳ chỉnh thay đổi các themes. tương thích từ ios 2 đến 6.1.2.

winterboard là một app giúp bạn thay thế các themes mặc định như icons, statusbars, lockscreen, springboard v.v... cũng cần biết thêm winterboard khá tiêu hao ram vì phải vận hành theme rất mệt ơi là mệt! do đó cũng hạn chế cưỡng bức em nó kẻo idevice của bạn nó cứ ì ạch... các máy lock xài sim ghép cũng nên cai winterboard cho sóng gió mạnh giỏi!

sau khi cài theme, muốn có tác dụng phải vào winterboard tick chọn, việc kéo các theme lên xuống, trước sau cũng có tác dụng, vì vậy cần suy ngẫm chút cũng sẽ hiểu, thí dụ bạn cài:
- clear lockscreen 6.x.x theme sẽ kèm thêm clear status bar, do đó nếu cài thêm:
- ios 6 colorfulstatusbar sẽ cài thêm [extras] ios6 colorful statusbar.

như vậy khi tick chọn và sắp xếp phải theo thứ tự sau mới có tác dụng:
√ clear lockscreen by jr...
√ clear status bar by jr

√ ios6 colorful statusbar
√ [extras] ios6 colorful sta...nếu cài thêm istar signal bars mà chỉ muốn giữ 5 ngôi sao cột sóng thì phải xếp như sau nếu không sẽ bị ios6 colorful statusbar lấn sân:
√ clear lockscreen by jr...
√ clear status bar by jr
√ istar signal bar ios 5 color...
√ ios6 colorful statusbar
√ [extras] ios6 colorful sta...tóm lại, nếu chưa kinh nghiệm bạn phải chịu khó mất công lội bộ kéo lên kéo xuống, respring đi respring lại chán chê mới... vừa ý!

các themes thí dụ trong bài:
clear lockscreen 6.x.x theme, 1.5 bigboss. xoá 2 thanh nền date/time và slide to unlock.
ios 6 colorfulstatusbar, 1.9.5 modmyi. thay icon mầu cho thanh statusbar.
istar signal bars, 1.2.1 modmyi. theme ngôi sao cho mạng và wi-fi.