em đang bán một vài ứng dụng trên mạng, để được thanh toán nó yêu cầu phải nhập thông tin khai báo thuế.
tuy nhiên, để khai báo thuế dành cho người nước ngoài không định cư ở hoa kỳ, thì phải có mã itin.
em chưa biết khai báo như thế nào! ai có kinh nghiệm khai báo rồi, cho em xin hướng dẫn với ạ.
em xin cảm ơn rất nhiều.