dự là thế này. em dùng p6s, trước đây dùng 1 con thì dữ liệu sk ok, ko cần cài đặt gì. sau đó bị vớ e thay 1 con mới thì ko có dữ liệu này. em mày mò mãi mà ko ra. mong các pro chỉ giùm em. nếu có bài nào ntn rồi thì đừng ném gạch e nhé. hãy cho em link nhé. thanks các pro. mọi cài đặt như hình đính kèm ạ.

[img]data/attachments/2/2440-ba19a66e5f42552a55304aaa00cc73d2.jpg[/img][img]data/attachments/2/2441-6219a3308ba95197f02e4b2e63d7fbd2.jpg[/img][img]data/attachments/2/2442-05263a13b0e94656f1a5f1d2038e86f3.jpg[/img][img]data/attachments/2/2443-6dc6a0d50998adf86f524c5433efc6ec.jpg[/img][img]data/attachments/2/2444-09c4eb52d2d3794276b7bb30a73ebdf0.jpg[/img][img]http://***********/attachments/img_0973-png.2439/[/img][img]http://***********/attachments/img_0974-png.2440/[/img][img]http://***********/attachments/img_0975-png.2441/[/img][img]http://***********/attachments/img_0976-png.2442/[/img][img]http://***********/attachments/img_0977-png.2443/[/img][img]http://***********/attachments/img_0973-png.2439/[/img][img]http://***********/attachments/img_0973-png.2439/[/img][img]http://***********/attachments/img_0974-png.2440/[/img][img]http://***********/attachments/img_0975-png.2441/[/img][img]http://***********/attachments/img_0976-png.2442/[/img][img]http://***********/attachments/img_0977-png.2443/[/img][img]data/attachments/2/2444-09c4eb52d2d3794276b7bb30a73ebdf0.jpg[/img]