với một số người thì chỉ một apple watch là đủ. tuy nhiên vì lý do nào đó, bạn phải sử dụng cả hai chiếc hoặc muốn đem các thiết lập của bạn lên chiếc apple watch khác thì sao? hãy làm theo các bước dưới đây để có thể sử dụng nhiều apple watch với cùng một chiếc iphone.  • kết nối iphone của bạn với chiếc apple watch thứ nhất.
  • khi bạn muốn đổi qua chiếc apple watch khác, ngắt kết nối của iphone khỏi chiếc apple watch thứ nhất bằng ứng dụng apple watch. (bước này sẽ tạo một bản dự trữ các thiết lập về chiếc apple watch trên iphone.)
  • kết nối iphone với chiếc apple watch thứ hai.
  • chọn restore from backup để tải lại các thiết lập và tùy chỉnh.
  • khi bạn muốn trở lại dùng chiếc apple watch đầu tiên, ngắt kết nối với thiết bị hiện tại.
  • lặp lại bước như khi bạn kết nối với apple watch thứ hai: chọn restore from backup sau khi kết nối.
chúc các bạn thành công.

nguồn: imore