các bạn cho mình hỏi, máy mình ip6 ios 9.2
mình muốn kết nối bluetooth của máy vs tay game và tai nghe bluetooth nhưng bật mãi chẳng thấy máy nó dò ra được thiết bị nào, cứ tìm kiễm mãi..
bạn nào biết chỉ mình với ..thanks