hướng dẫn xóa file âm thanh chụp ảnh đối với máy nhật. xóa file xong sử dụng như máy các nước khác, khi bạn gặt rung thì chụp ảnh mất tiếng, gạt lên bật thì chụp ảnh có tiếng

cần có itools hoặc ifunbox
link down itools tại đây

tiến hành
1. bật itools2. chuyển tab toolbox -> chọn file explorer


3. coppy đường dẫn sau rồi paste vào khung đường dẫn/system/library/frameworks/mediatoolbox.framework


4. tìm và xóa file regionalsystemsoundsthatsharebehaviour.plist rồi khởi động lại máy là ok