tools này hổ trợ đọc mật khẩu dành cho iphone 3g.3gs.4, phá bỏ được cả vô hiệu hóa nửa nhé
rất đơn gian
tải tools của anh quoc toan chia sẻ về:
tải fw 5.0.1 của iphone 4 hoặc 3gs cho vào thư mục data nhé
tải fw 5.0.1: tại đây

mở tools lên:
đưa iphone về chế độ dfu (ấn power + home 10s -> tiếp tục giử phím home nhưng thả phím power ra 15s là xong)

  • chọn đời máy
  • bấm vào start (đợi đến khi màn hình iphone hiện lên chử ok to đùng)
  • tiếp tục bấm vào read và đợi nó chạy xong sẻ hiện mật khẩu lên
downalod: tại đây
pass: ***********