link download: tại đây

bước 1.
tắt find my iphone

bước 2. tắt passcode

bước 3. mở tool jailbreak, bỏ dấu tích có chữ pp màu cam và bấm 开始越狱


bước 4. bấm nút 已经备份 bên phải


bước 5. kiên nhẫn chờ đợi


bước 6. xong!