hướng dẫn restore iphone/ipad không mất dữ liệu, nếu chưa sao lưu dữ liệu.
1. bản firmware chưa khóa sign.
2. khi quên mật khẩu icloud.
3. không bị khóa mật khẩu mở máy.
video hướng dẫn cho cả thiết bị đã jaibreak và chưa jaibreak: