4 ngày trước mình bị giật mất cái 6+...sau khi mất khoảng 15' thì mình đăng nhập icloud trên lap để đặt chế độ mất máy và khóa máy..sau đó khoảng 10' thì mình không thể đăng nhập icloud của mình nữa..fb và mail đăng nhập trong điện thoại cũng không thể đăng nhập (khi mất máy là máy mình còn 1% pin)..ai biết lý do chỉ mình cách lấy lại tài khoản fb và mail đó được không.