[color=rgb(20, 20, 20)][img]http://www.***********/chevereto/images/2016/02/01/chan-website-1.jpg[/img][/color]
[color=rgb(20, 20, 20)]vì một số lý do khác nhau ở mỗi người dùng, chẳng hạn như bạn không muốn con cái truy cập các trang web không phù hợp,...bạn sẽ tìm đến những phần mềm cho phép bạn thiết lập để chặn một website không mong muốn. nhưng việc cài thêm phần mềm không phải lúc nào cũng hiệu quả mà ngược lại còn có thể gây ra tình trạng tăng thêm bộ nhớ trên máy tính hoặc máy tính sẽ "dính" đầy phần mềm quảng cáo cài thêm khác.[/color]

[color=rgb(20, 20, 20)]ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chặn một website trên máy tính[/color] mà không cần phần mềm cài đặt thứ ba[color=rgb(23, 96, 147)].[/color]

[color=rgb(20, 20, 20)]bước 1: truy cập đến đường dẫn dưới đây:[/color]
[color=rgb(20, 20, 20)]

Mã:
c:\windows\system32\drivers\etc
[/color]

[color=rgb(20, 20, 20)][img]http://www.***********/chevereto/images/2016/02/01/1a0f2d.jpg[/img][/color]
[color=rgb(20, 20, 20)]bước 2: sau đó bạn hãy mở tập tin có tên host lên bằng công cụ notepad.[/color]

[color=rgb(20, 20, 20)][img]http://www.***********/chevereto/images/2016/02/01/231a5a.jpg[/img][/color]
[color=rgb(20, 20, 20)]bước 3: thêm dòng lệnh dưới đây vào dòng dưới cùng, nếu trong file host đã có sẵn dòng lệnh như dưới đây rồi thì bạn không cần phải thêm vào:[/color]
[color=rgb(20, 20, 20)]

Mã:
127.0.0.1 localhost
[/color]

[color=rgb(20, 20, 20)][img]http://www.***********/chevereto/images/2016/02/01/3b14d3.jpg[/img][/color]
[color=rgb(20, 20, 20)]bước 4: để chặn một website[/color], bạn thêm dòng lệnh như sau:
[color=rgb(20, 20, 20)]

Mã:
127.0.0.1 + website mà bạn muốn chặn
[/color]

[color=rgb(20, 20, 20)]ví dụ nếu bạn muốn chặn facebook, bạn thêm dòng lệnh[/color]
[color=rgb(20, 20, 20)]

Mã:
127.0.0.1 facebook.com
[/color]

[color=rgb(20, 20, 20)][img]http://www.***********/chevereto/images/2016/02/01/4558d3.jpg[/img][/color]
[color=rgb(20, 20, 20)]bước 5: lưu lại file host bằng cách vào file > save hoặc sử dụng phím tắt ctrl + s. sau đó bạn hãy khởi động lại máy tính của mình.[/color]

[color=rgb(20, 20, 20)]bước 6. bây giờ, bạn có thể mở trình duyệt web lên và vào thử trang web mà mình vừa chặn để kiểm tra thử xem sao.[/color]

[color=rgb(20, 20, 20)]chúc các bạn thành công![/color]