[img]http://***********/attachments/hide-microphone-icon-from-ios-9-keyboard-jpg.2800/[/img]


thực hiện các bước sau đây để loại bỏ các biểu tượng microphone từ bàn phím trong vài giây.

từ settings> general
bàn phím phần tab
cuộn xuống, và vô hiệu hóa "dictation" ở phía dưới
sau đó, loại bỏ nút microphone nên được gỡ bỏ từ bàn phím.


[img]http://***********/attachments/remove-the-microphone-button-from-keyboard-jpg.2799/[/img]


tất nhiên, có thể biến các dictation trên sẽ hiển thị nó một lần nữa.