1. kích hoạt tính năng nhấp chuột phải, và điều chỉnh tốc độ theo dõi

mở system preferences → chuột → nhấp vào hộp kiểm bên cạnh nhấp chuột thứ cấp.

[img]http://***********/attachments/right-click3-jpg.2835/[/img]

2. đặt dock ở phía bên của màn hình
mở system preferences → dock → nhấp nút radio còn lại bên cạnh vị trí trên màn hình.
[img]http://***********/attachments/dock-on-left-side-mac-os-x-jpg.2836/[/img]
3. thu nhỏ cửa sổ thành biểu tượng ứng dụng

mở system preferences → dock → nhấp vào hộp kiểm bên cạnh thu nhỏ cửa sổ thành biểu tượng ứng dụng.

[img]http://***********/attachments/minimize-windows-into-application-icon-e1455932035867-jpg.2837/[/img]

4. kích hoạt tính năng show desktop hot corner

mở system preferences → mission control → hot corners → chọn desktop ở góc dưới cùng bên trái.

[img]http://***********/attachments/show-desktop-hot-corner-jpg.2838/[/img]
5.kích hoạt tính năng kéo ba ngón tay với trackpad

mở system preferences → cận → mouse & trackpad → trackpad options → chọn enable cách kéo và chọn ba ngón tay kéo.

[img]http://***********/attachments/enable-three-finger-drag-trackpad-os-x-jpg.2839/[/img]
6. hiện keyboard, emoji & symbol

mở system preferences → bàn phím bàn phím → → bấm hiển thị bàn phím, người xem emoji, & symbol trong hộp thanh menu.

[img]http://***********/attachments/show-symbols-emoji-keyboard-mac-os-x-jpg.2840/[/img]
7. đặt full keyboard access để 'tất cả các điều khiển'

mở tùy chọn hệ thống → keyboard shortcuts → → nhấp vào nút radio bên cạnh tất cả các điều khiển. [img]http://***********/attachments/full-keyboard-access-all-controls-jpg.2841/[/img]

8. dọn dẹp finder

để vô hiệu hóa bóng ảnh chụp màn hình, chỉ cần sử dụng các lệnh sau ga trong một cửa sổ terminal:defaults write com.apple.screencapture disable-shadow -bool đúngkillall systemuiserver
[img]http://***********/attachments/finder-preferences-clean-up-desktop-jpg.2842/[/img]

9. thêm một phím tắt cho thư viện

mở finder → bấm đơn go → giữ option (⌥) trên bàn phím của bạn → nhấp vào thư viện.

[img]http://***********/attachments/user-library-shortcut-mac-os-x-e1455932121963-jpg.2843/[/img]
nguồn : followmac.com
viết : tony lee