[img]http://***********/attachments/speed-up-iphone-6s-jpg.2798/[/img]
disable background ứng dụng


- để vô hiệu hóa tính năng này, bạn vào settings> general> background mới ứng dụng.
[img]http://***********/attachments/disable-background-app-refresh-to-speed-up-iphone-6s-jpg.2793/[/img]
tắt disable push email function


[img]http://***********/attachments/mange-disable-push-email-in-ios-9-to-speed-up-iphone-6s1-jpg.2795/[/img]

"push email" là một trong những nguyên nhân "nổi tiếng" ảnh hưởng đến tuổi thọ pin của thiết bị. tính năng này sẽ kiểm tra liên tục và hiển thị một thông điệp về tình trạng email. ở đây chúng ta có 2 lựa chọn: push và fetch tùy chọn. không giống như push, fetch thường chỉ kiểm tra email trong một thời gian nhất định, không thường ngay lập tức như push. mail, contacts, calendars -> fetch new data.

">- để vô hiệu hóa push email, hãy vào settings -> mail, contacts, calendars -> fetch new data.
.

vô hiệu app store tải xuống tự động

iphone 6s hoặc cải thiện tuổi thọ pin iphone 6s. app and itunes stores. ">cài đặt -> ứng dụng và itunes stores.
[img]http://***********/attachments/utilizing-low-power-mode-to-improve-iphone-6s-battery-life-jpg.2796/[/img]

sẽ kích hoạt "low power" tự động khi iphone 6s là xuống 10% hoặc 20% của pin, theo apple, nếu kích hoạt tính năng này trên tuổi thọ pin iphone có thể được kéo dài thêm 3 giờ. battery.">
để kích hoạt low power mode, bạn vào settings -> battery.

nguồn : followmac.com
người viết : tony lee