[img]http://***********/attachments/imac-angled-up-hero-780x439-jpg.2773/[/img]

1. xóa thư mục downloads của bạn
2. xóa ứng dụng bạn không sử dụng hoặc không cần thiết
3. kiểm tra các thư viện iphoto trùng lặp
4. sử dụng daisydisk , hoặc một tiện ích như nó
5. sử dụng appcleaner xóa file cũ không cần thiết
6. quét thư viện ảnh của bạn
7. sử dụng itunes trong icloud cho phim ảnh và truyền hình
8. chuyển hình ảnh và video cũ
9. hạn chế dropbox cho lưu trữ trên ổ cứng của bạn
10. kích hoạt tính năng icloud thư viện ảnh