phải làm gì nếu iphone 6s máy ảnh đèn flash không hoạt động đúng?

nghiêm túc, những người có xu hướng bảo vệ iphone mới của họ bằng cách sử dụng một số loại các trường hợp bất thường. kiểm tra và đảm bảo các trường hợp không bao gồm flash.

đừng dfu restore:

1. hãy nhận tình trạng dfu
bạn cần phải nhận được thiết bị ios của bạn về trạng thái dfu bằng cách giữ 2 nút (power và home) trong 10 giây khoảng. và sau đó giải phóng các nút power và tiếp tục giữ nút home cho đến khi itunes không được kết nối với iphone của bạn.


[img]http://***********/attachments/get-dfu-status-to-downgrade-ios-8-3-jpg.2854/[/img]2. bấm và giữ phím option + alt trên bàn phím mac hoặc shift trong windows và chọn restore iphone.
3. chọn cài đặt như một chiếc điện thoại mới.

nếu vấn đề vẫn còn nguyên giá sau khi các bước trên

, mang lại iphone của bạn để cửa hàng của apple gần nhất để được trợ giúp thêm.