[img]http://***********/attachments/iphone-6s-bluetooth-problems-png.2877/[/img]bật tắt bluetooth on rồi off (vào settings → bluetooth → on / off) vẫn không làm việc?


[img]http://***********/attachments/turn-bluetooth-onoff-770x420-jpg.2871/[/img]


thiết lập lại các thiết lập mạngvào settings → general → cuộn xuống và chọn cài lại → đặt lại network settings.


[img]http://***********/attachments/reset-network-settings-on-iphone-6s-to-fix-bluetooh-problems-jpg.2872/[/img]


đặc biệt, trong trường hợp iphone 6s của bạn vẫn nhận ra thiết bị bluetooth, nhưng họ không thể kết nối với nhau, bạn có thể thử "quên device"


[img]http://***********/attachments/forget-bluetooth-devices-jpg.2873/[/img]


.từ cài đặt → chọn bluetooth → tab vào "i" bên cạnh tên thiết bị → quên device.sau khi loại bỏ các thiết bị từ danh sách, bạn có thể cố gắng để kết nối lại một lần nữa. nếu tất cả ở trên không giúp đỡ để giải quyết vấn đề, đỗ dfu restore:

1. hãy nhận tình trạng dfubạn cần phải nhận được thiết bị ios của bạn về trạng thái dfu bằng cách giữ 2 nút (power và home) trong 10 giây khoảng. và sau đó giải phóng các nút power và tiếp tục giữ nút home cho đến khi itunes không được kết nối với iphone của bạn.[img]http://***********/attachments/get-dfu-status-to-downgrade-ios-8-3-jpg.2875/[/img]


2. bấm và giữ phím option + alt trên bàn phím mac hoặc shift trong windows và chọn restore iphone[img]http://***********/attachments/get-back-ios-8-2-from-ios-8-3-jpg.2876/[/img]


3. chọn cài đặt như một chiếc điện thoại mới.