máy em bị hỏng facetime

và imessage. mong mọi người giúp đỡ