[color=rgb(20, 20, 20)][img]http://www.***********/chevereto/images/2016/02/20/vn_8g1xr_f836058b7f047f1980b73c1d75c2c393-thumbviewblog022.jpg[/img][/color]

[color=rgb(20, 20, 20)]who deleted me là một [/color][color=rgb(23, 96, 147)]tiện ích mở rộng[/color][color=rgb(20, 20, 20)] dành cho trình duyệt [/color][color=rgb(23, 96, 147)]google chrome[/color][color=rgb(20, 20, 20)]. tính năng của tiện ích mở rộng này cũng tương tự như phiên bản dành cho 2 nền tảng android và ios mà diễn đàn đã giới thiệu trước đó, cho phép bạn biết được ai đó đã xóa bạn ra khỏi danh sách bạn bè của họ trên facebook[/color][color=rgb(23, 96, 147)]. [/color]

[color=rgb(20, 20, 20)]không chỉ là thông báo khi ai đó xóa kết bạn, bạn còn biết nếu tài khoản của họ ngừng hoạt động. việc một người khóa tài khoản [/color][color=rgb(23, 96, 147)]facebook[/color][color=rgb(20, 20, 20)] thường là khi họ phải trải qua những cảm xúc khó khăn, tiêu cực, nếu là bạn bè khi biết được điều này kịp thời, bạn có thể sẽ giúp được họ. tất nhiên, đôi khi họ cũng có thể khóa vì có quá nhiều bạn bè mà họ không thực sự quen biết và muốn làm một cái nick khác để tiện theo dõi bạn bè thực của mình hơn. nhưng dù là lý do gì, khi bạn biết rõ ràng cũng sẽ tốt hơn cho mối quan hệ của hai người[/color][color=rgb(23, 96, 147)].[/color]

[color=rgb(20, 20, 20)][img]http://www.***********/chevereto/images/2016/02/20/sdfsf.png[/img]
bên cạnh đó, [/color][color=rgb(23, 96, 147)]who delected me[/color][color=rgb(20, 20, 20)] còn tổng hợp những người bạn mới nhất, những người bạn mà bạn đã hủy kết bạn, và lần cuối cùng bạn ghé thăm [/color][color=rgb(23, 96, 147)]facebook [/color][color=rgb(20, 20, 20)]của một người bạn là khi nào. thật tuyệt vời vì bạn sẽ biết được có người bạn nào mà lâu nay do bận rộn hoặc vì newfeed chật trội những post của họ không bon chen lên được mà bạn "lỡ quên" mất họ hay không[/color][color=rgb(23, 96, 147)].[/color]

[color=rgb(20, 20, 20)]tuy nhiên [/color][color=rgb(23, 96, 147)]tiện ích mở rộng [/color][color=rgb(20, 20, 20)]này chỉ có thể thực hiện được các chức năng này kể từ khi bạn cài nó, nó không thể hiển thị những người đã hủy kết bạn với bạn trước đó[/color][color=rgb(23, 96, 147)].[/color]

[color=rgb(20, 20, 20)]cài đặt tiện ích mở rộng who delected me[/color] cho trình duyệt [color=rgb(23, 96, 147)]google chrome[/color] của bạn tại địa chỉ sau:
  • [color=rgb(23, 96, 147)]who deleted me - chrome web store[/color]