mình có con 5s sau khi restore lại thi pin hao hơn trước, onscreen wifi 20 phút mất đến 10-13% trước khi restore chỉ mất có 4-5% phần mục sử dụng pin 24h và 7 ngày cũng không hiện thị??? có ai chỉ cách sửa giúp mình với t_____t