(GDVN) - Trường hợp đối chiếu và phát hiện bất kỳ sơ sót, thí sinh báo lỗi trong hệ thống hoặc tổ chức tiếp nhận thủ tục để điều chỉnh, chậm nhất trong ngày 30/4.

========> Tham khảo thêm: cần thuê gia sư

Theo quy chế của Bộ GD&ĐT, thí sinh sau khi nộp giấy má đăng ký dự thi sẽ được cấp một tài khoản để đăng nhập vào bộ máy của bộ.

tài khoản này được cấp ngay sau khi nơi thu nhận thủ tục nhập liệu xong và gửi về phần mềm điều hành thi. Thí sinh sẽ được nhận trương mục và mã đăng nhập qua điện thoại hoặc email để rà soát nguồn tin mà hệ thống thi THPT đất nước 2016 của Bộ gửi về.
[center !important]Hạn cuối thí sinh được chỉnh sửa nguồn tin đăng ký dự thi THPT đất nước là 30/4 (Ảnh: infonet.vn)[/center !important]


Trong trường hợp đối chiếu và phát hiện bất kỳ sơ sót, thí sinh báo lỗi trong bộ máy hoặc báo cho công ty hấp thu giấy tờ để điều chỉnh, chậm nhất là trong ngày 30/4.

ngoài ra, các em cần giữ cẩn thận phiếu số 2. Phiếu này sẽ được đơn vị hấp thụ giấy tờ đóng dấu xác nhận và chuyển cho thí sinh khi nộp giấy má thi THPT quốc gia.

Phiếu số hai có ý nghĩa thiết yếu trong việc đối chiếu nguồn tin đã đăng ký, khiến cơ sở vật chất điều chỉnh nguồn tin và hỗ trợ thí sinh trong thời kỳ thi THPT quốc gia lẫn xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng. Theo quy chế, thí sinh được nhận giấy báo dự thi từ ngày 15/6.

Năm nay, thí sinh sẽ thi từ ngày một đến 4/7, ngoài ra, ngày 30/6, các em cần đến địa điểm thi để nghe nhiều hình thức quyết định thi.

Sau ngày 20/7 sẽ có kết quả thi và các doanh nghiệp công ty thi sẽ in giấy chứng nhận kết quả thi gửi cho thí sinh.


Nguồn: Tổng hợp trên mạng