(GDVN) - học sinh Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) may mắn được khiến việc trong khoảng một giờ đồng hồ với ông Guy Levi về bí quyết học tập mới.

========> Tham khảo thêm thông tin gia sư chất lượng tại: thuê gia sư

Guy Levi là người Israel, ông là giám đốc phòng ban cách tân của trung tâm khoa học giáo dục; là phòng ban thực hiện các hoạt động thay đổi tích cực sáng tạo dạy học, bề ngoài và phân phối các phần mềm game sáng tạo cho học sinh ở Israel, hài hòa với viện ngoài mặt game giáo dục ở Mỹ.

Ông Guy Levi đang viết cuốn sách về tphcm và đã đến Việt Nam lần thứ 3 để lấy thêm tư liệu hoàn thiện cuốn sách; chỉ cần khoảng đó ông tranh thủ giúp 1 số lớp học, một số trọng điểm giáo dục ở Việt Nam về cách thức dạy học hăng hái, lớn mạnh khả năng sáng tạo cho học sinh hay dạy tiếng Anh.

Bài học của ông Guy Levi dành cho học sinh Đinh Tiên Hoàng có 8 bước, học sinh được phân thành các hàng ngũ từ 5-6 người và phải tự nghĩ ra 1 vấn đề trong cuộc sống cần phải khắc phục, những vấn đề của học sinh, của gia đình, của phường hội. Trong một giờ đồng hồ các lực lượng phải hoàn tất khắc phục vấn đề của mình qua 8 bước.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng