dear anh em,

tôi có con máy ipad air 2, chắc bị lỗi vân tay, khi restone gần hết báo lỗi 56.

anh em có kinh nghiệm vui lòng giúp đỡ.

hoặc cửa hàng nào có thể fix lỗi này, xin giới thiệu...địa bàn: hà nội.

tks all