Như tiêu đề ạ, em đang có 1 con 5 đang dùng bình thường chỉ mỗi tội là em quên mật khẩu của nó rồi, bh em muốn xóa tài khoản bằng cách đưa về DFU rồi res thì không biết có bị dính không
Trước em cũng đã thử đưa về DFU rồi res thì không bị sao trên 4s
Do em chưa chắc nên em hỏi lại cho chắc =))
Mong anh em chỉ giáo