mình có con ipa4 bị lỗi như này-https://www.youtube.com/watch?v=zaspfk2hprw&feature=em-upload_owner-trước khi bị lỗi vậy đang ở ios 7.2,mình có liên lạc với apple thì bên đó tư vấn nâng cấp lên 9.3.1,thì mình cũng nâng =itune,sau khi nâng cũng vẫn bị,mong có cao nhân đi ngang cho e biết nó bị lỗi phần mềm hay phần cứng.