1. Sinh thái của Cydia:
var/lib/dpkg/infoĐây là thứ mục lưu chứa các file lưu đường dẫn của các phần mềm đã cài đặt trên cydia, nếu đã chắc chắn xóa bỏ một app cydia nào đó, hãy thử vào đây kiểm tra những file có dạng com.ten_ung_dung.plist, có thể nó vẫn còn lưu trong này. Lưu ý chớ có động chạm đến các file của hệ thống không có chữ com.*** ở đầu file.

var/lib/aptNếu thư mục này chứa những file có đuôi .deb thì bạn cứ thẳng thừng xóa bỏ (hoặc cắt nó ra một chỗ để lưu), bởi đây là những file cài đặt dạng deb được tải về từ cydia lưu tạm vào thư mục này rồi giải nén cài đặt, vì lỗi gì đó mà nó không được xóa sau khi cài đặt app đó.

var/root/Library/cache/com.saurik.Cydia
Đây là thư mục lưu tạm các gói dữ liệu của các source đã add và cập nhật trên cydia, khi bạn xóa source không dùng, các file này vẫn lưu trong này càng ngày càng nhiều. cứ an tâm mà xóa hết những file trong thư mục này đi. Một số app trên cydia sau khi cài đặt nó cũng tạo ra thư mục tạm trong var/root/Library/ (như BatteryDoctorPro)


2. Các thư mục tạm, logs của hệ thống:

var/root/DocumentsXóa hết, không ảnh hưởng.

var/tmpThư mục tạm của ip, cứ xóa an toàn.

var/logsXóa hết các file, giữ nguyên folder.


3. Các thư mục liên kết của các apps, Tweaks, games tải trên Cydia:

var/mobile/LibraryNếu xóa apps nào trên cydia thì nhớ lấy cái tên app, vào thư mục này thấy thư mục con nào có tên trùng với tên app đó thì xóa thẳng tay không ngần ngại.

var/mobile/Library/CacheNếu bạn cài nhiều app mà chẳng nhớ thì cứ xóa luôn các folder trong thư mục này đi, để lại mỗi folder com.apple.IconsCache nhé (xóa hết các file trong folder này sẽ fix tình trạng icon trắng ngoài màn hình), khởi động lại ip sẽ tạo ra folders, file mới và những folder thừa thãi của các app sau khi remove không còn nữa. Lưu ý: Không được xóa các file riêng lẻ trong này, chỉ xóa folder thôi, vì xóa các file này thi sau khi khởi động máy sẽ bị icon trắng.

var/mobile/Library/PreferencesThư mục này sẽ tồn tại nhiều tàn tích nhất sau khi remove các app, tweak trên cydia. Trong thư mục này có các file dạng com.***.yyy.plist, nếu có file nào có tên giống với app mà bạn đã gỡ bỏ thì xóa nó đi, đừng động vào các file có dạng com.apple.***.list .

var/mobile/MediaThỉnh thoảng cũng có app tạo ra thư mục mới trong này (Ví dụ: SHSH, e.t.c)

var/mobile/DocumentsMột số app cũng tạo ra dữ liệu trong thư mục này, có thể để nguyên, nếu chắc rằng chúng là dữ liệu do bạn lưu thì xóa hay không tùy anh em.


Lưu ý:Các bạn nên sao lưu các mục muốn xoá trước khi làm, đề phòng xoá nhầm, khi thành thạo rồi thì ko cần nữa.